A Transparencia en EspazoCoop

A Unión de Cooperativas Espazocoop está comprometida coa transparencia, como un principio fundamental polo que se guían as cooperativas e en aplicación da lexislación vixente.

Lexislación sobre transparencia:>> MISIÓN, VISIÓN E VALORES

Espazocoop agrupa e representa o cooperativismo galego de múltiples clases (traballo asociado, consumo, ensino, ou servizos, entre outras máis)

Leer máis>> ORGANIGRAMA

A unión conta cunha dobre estrutura: unha técnica, integrada por un equipo de 9 persoas que se ocupa da actividade diaria da organización, e os órganos de representación política e de decisión, formados pola Asemblea xeral de socias e o Consello Reitor, que o integran cooperativas socias de Espazocoop.

Leer máis>> ESTATUTOS

Estos son os estatutos que rixen a unión

Leer máis >> SISTEMA DE COTAS PARA COOPERATIVAS SOCIAS

Información do sistema de cota asociativa

Leer máis>> PLAN DE TRABALLO E ORZAMENTOS 

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017>> MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ano 2018 : Memoria social 2018

Ano 2017: Memoria social 2017

Ano 2016: Memoria social 2016 

 

 

>> INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ano 2018

Ano 2017

Ano 2016

EspazoCoop inicia en 2017 a súa traxectoria como unha entidade nova, froito da fusión a finais de 2016 das organizacións Sinerxia, Ucetag e Ugacota, estas son as contas anuais e o informe económico.>> INTERCOOPERACIÓN E REDES

A Unión de Cooperativas ten relacións e colabora con diversas entidades, é membro e participa en organizacións e redes cooperativas, da economía social e doutros ámbitos de interese para a promoción e defensa do cooperativismo.

Leer máis>> PLAN ESTRATÉXICO

Fai clic : Plan Estratéxico>> PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN 

A Unión ten un procedemento para a contratación de servizos ou adquisición de produtos, aprobado polo consello reitor.

Fai clic: Procedemento de Contratación

>> RELACIÓN DE CONTRATACIÓNS 

Relación de contratacións realizadas pola Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Fai clic: Relación de Contratacións>> BALANCE SOCIAL 

A Unión de Cooperativas EspazoCoop realiza balance social a través de REAS (Rede de Economía Alternativa e Solidaria), organización da que é membro. Os resultados da Auditoría Social ‘Ensina o Corazón’ quedan reflectivos nos seguintes documentos:

Fai clic: Auditoría Social 2018  – I   | Auditoría Social 2018 – II