Transparencia

A unión de cooperativas Espazocoop está comprometida coa transparencia, como un principio fundamental polo que se guían as cooperativas, e en aplicación da lexislación vixente.

Lexislación sobre transparencia:


MISIÓN, VISIÓN E VALORES

Espazocoop agrupa e representa o cooperativismo galego de múltiples clases (traballo asociado, consumo, ensino, ou servizos, entre outras máis)

Leer máis


ORGANIGRAMA

A unión conta cunha dobre estrutura: unha técnica, integrada por un equipo de 9 persoas que se ocupa da actividade diaria da organización, e os órganos de representación política e de decisión, formados pola Asemblea xeral de socias e o Consello Reitor, que o integran cooperativas socias de Espazocoop.

Leer máis


ESTATUTOS

Estos son os estatutos que rixen a unión

Leer máis 


SISTEMA DE COTAS PARA COOPERATIVAS SOCIAS

Información do sistema de cota asociativa

Leer máis


PLAN DE TRABALLO E ORZAMENTOS 

2019

Plan de Traballo 2019

Catálogo de actividades e servizos 2019

Orzamentos 2019

2018

Plan de Traballo 2018

Catálogo de actividades e servizos 2018

Orzamentos 2018

2017

Plan de Traballo 2017

Axudas concedidas a Espazocoop, actualizado a 100717


MEMORIA DE ACTIVIDADES

2018

Memoria social 2018

2017

Memoria social 2017

2016

Memoria social 2016


INFORMACIÓN ECONÓMICA

2018

Contas anuais 2018

Informe de xestión económica 2018

Informe Auditoría contas anuais 2018

2017

Contas anuais 2017

Informe da xestión económica 2017

Informe Auditoría contas anuais 2017

2016

EspazoCoop inicia en 2017 a súa traxectoria como unha entidade nova, froito da fusión a finais de 2016 das organizacións Sinerxia, Ucetag e Ugacota, estas son as contas anuais e o informe económico.

Contas Anuais Sinerxia

Contas Anuais Ucetag

Contas Anuais Ugacota

Informe económico exercicio 2016


INTERCOOPERACIÓN E REDES

A Unión de Cooperativas temos relacións con outras entidades, somos membro ou participamos en distintas organizacións e redes.

Leer máis


PLAN ESTRATÉXICO

Plan Estratéxico


PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN 

A Unión ten un procedemento para a contratación de servizos ou adquisición de produtos, aprobado polo consello reitor.

Procedemento para contratación

CONTRATACIÓNS 

Relación de contratacións realizadas pola Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Contratacións