A Transparencia en EspazoCoop

A Unión de Cooperativas EspazoCoop está comprometida coa transparencia, como un principio fundamental polo que se guían as cooperativas e en aplicación da lexislación vixente.

Lexislación sobre transparencia:>> MISIÓN, VISIÓN E VALORES

Espazocoop agrupa e representa o cooperativismo galego de múltiples clases (traballo asociado, consumo, ensino, ou servizos, entre outras máis)

Leer máis>> ORGANIGRAMA

A unión conta cunha dobre estrutura: unha técnica, integrada por un equipo de 9 persoas que se ocupa da actividade diaria da organización, e os órganos de representación política e de decisión, formados pola Asemblea xeral de socias e o Consello Reitor, que o integran cooperativas socias de EspazoCoop.

Leer máis>> ESTATUTOS

Estos son os estatutos que rixen a unión

Leer máis >> SISTEMA DE COTAS PARA COOPERATIVAS SOCIAS

Información do sistema de cota asociativa

Leer máis>> PLAN DE TRABALLO E ORZAMENTOS 

Ano 2024

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017>> MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ano 2023: Memoria social 2023

Ano 2022: Memoria social 2022

Ano 2021: Memoria social 2021

Ano 2020: Memoria social 2020

Ano 2019: Memoria social 2019

Ano 2018 : Memoria social 2018

Ano 2017: Memoria social 2017

Ano 2016: Memoria social 2016

>> COMPENSACIÓNS ECONÓMICAS POR REPRESENTACIÓN

Información sobre as representacións que exercen as persoas do consello e o equipo técnico de EspazoCoop, preme aquí

Ano 2023: Gastos de representación 2023

Ano 2022: Gastos de representación 2022

Ano 2021: Gastos de representación 2021

Ano 2020: Gastos de representación 2020

Ano 2019: Gastos de representación 2019

Ano 2018: Gastos de representación 2018

Ano 2017: Gastos de representación 2017>> INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

Ano 2016

EspazoCoop inicia en 2017 a súa traxectoria como unha entidade nova, froito da fusión a finais de 2016 das organizacións Sinerxia, Ucetag e Ugacota, estas son as contas anuais e o informe económico.>> INTERCOOPERACIÓN E REDES

A Unión de Cooperativas ten relacións e colabora con diversas entidades, é membro e participa en organizacións e redes cooperativas, da economía social e doutros ámbitos de interese para a promoción e defensa do cooperativismo.

Leer máis>> PLAN ESTRATÉXICO

Plan Estratéxico 2022-2025Plan Estratéxico 2022-2025

Plan Estratéxico 2016-2019Plan Estratéxico 2016-2019>> PROTOCOLO DE TRANSPARENCIA E BO GOBERNO

A Unión ten un procedemento aprobado por Asemblea para a:

  • Contratación de servizos ou adquisición de produtos.
  • Regulación de Conflito de intereses.
  • Sistema retributivo do Consello reitor.

Fai clic: Protocolos de Transparencia e Bo Goberno 

>> RELACIÓN DE CONTRATACIÓNS 

Relación de contratacións realizadas pola Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Fai clic: Relación de Contratacións>> SUBVENCIÓNS E AXUDAS RECIBIDAS 

Relación de subvencións, axudas e convenios recibidos pola Unión de Cooperativas EspazoCoop no período 2017-2022 e importes concedidos.

Axudas>> BALANCE SOCIAL 

A Unión de Cooperativas EspazoCoop realiza balance social a través de REAS (Rede de Economía Alternativa e Solidaria), organización da que é membro. Os resultados da Auditoría Social ‘Ensina o Corazón’ quedan reflectivos nos seguintes documentos:

Ano 2022

Auditoría Social 2022

Ano 2021

Auditoría Social 2021

Ano 2020

Auditoría Social 2020

Ano 2019

Auditoría Social 2019

Ano 2018 

Auditoría Social 2018