A unión de cooperativas Espazocoop conta co seguinte equipo técnico :

 

Dirección . Xerencia : Tino Gago | + 34 881 887 456 | tino@espazo.coop

Consultoría . Formación : Rosa Álvarez | + 34 981 57 55 78 | rosa@espazo.coop

Consultoría . Formación : Teresa Balado | + 34 986 866 149 | teresa@espazo.coop

Consultoría . Sectorial de ensino : Roberto Andrés | + 34 986 866 149 | roberto@espazo.coop

Formación : Patane García | + 34 881 887 456 | patane@espazo.coop

Administración. Contabilidade : Ángeles Barreiro | + 34 981 57 55 78 | angeles@espazo.coop

Relacións institucionais . Base social : Mar Pernas | +34 981 57 55 78 | mar@espazo.coop

Dirección de proxectos : Ramón Carmelo Rodríguez | + 34 986 866 149 | ramon@espazo.coop

Comunicación . Promoción cooperativa : Nuria González | + 34 986 866 149 | nuria@espazo.coop