Premio "Fomento do Emprendemento Cooperativo na Escola" Guía de modelos de xestión societaria en cooperativas ReinventaenCOOP: recuperación e transformación de empresas en crise en cooperativas Portal de seguros éticos para escolas cooperativas asociadas a EspazoCoop Detección de necesidades | Estudos de Formacion Profesional na Economía Social MEMORIA SOCIAL 2019

Destacados

Emprendemento Cooperativo
Directorio de cooperativas
Formación
Ofertas cooperativas