SERVIZOS A COOPERATIVAS SOCIAS

Servizos incluídos dentro da cota de asociada

 • Representación e interlocución institucional, somos unha entidade de segundo nivel que agrupa a
  cooperativas de Galicia e formamos parte de diversas organizacións do mundo cooperativo e da economía social o que permite estar nos principais foros e organismo, e en entidades de interese, para defender e representar ás cooperativas e o cooperativismo a nivel galego, estatal e europeo.
 • Información de interese sobre cooperativas e cooperativismo para afiliadas mediante comunicados e
  o boletín.
 • Servizo de consultas especializadas, de temas puntuais sobre lexislación e normativa cooperativa, de
  fiscalidade, de xestión societaria, laboral e contable do modelo de empresa cooperativa.
 • Información e consultas puntuais sobre financiamento ético e cooperativo.
 • Información de convocatorias.
 • Información de subvencións, axudas e licitacións.
 • Espazos de traballo para uso puntual, na rede de oficinas de EspazoCoop en A Coruña, Santiago e
  Vigo, e na Rede COOPWorking de Coceta no territorio estatal.
 • Oferta de cursos gratuítos xestionados pola Unión de Cooperativas EspazoCoop, formación
  cooperativa e formación continua, presencial e telemática, a través da Aula virtual de EspazoCooop, e
  tamén ofertas formativas da Confederación -Coceta-.
 • Inclusión no Directorio de Cooperativas Socias, presenza en internet a través da web de EspazoCoop e promoción en redes sociais.
 • Acceso preferente a socias que demanden programas gratuítos de consolidación e asesoramento de
  cooperativas, como son os plans de mellora, entre outros.
 • Difusión de todas as iniciativas desenvoltas por EspazoCoop e produtos resultantes (guías, manuais,
  publicacións, vídeos…).
 • Participación en iniciativas de inter-cooperación, como son as sectoriais, ou os programas de fomento
  da colaboración entre cooperativas e a economía social e solidaria, en distintos ámbitos para xerar
  oportunidades e vantaxes.
 • Asesoría xurídica en materia educativa, para cooperativas de ensino.
 • Participación nas Asembleas da Unión de Cooperativas EspazoCoop, con voz e voto.