Organigrama en Espazo Coop

A Unión de Cooperativas Espazocoop ten a mesma estrutura política e de toma de decisións que as cooperativas.

O órgano de representación e decisión é a Asemblea xeral de socias composta polas cooperativas que a integran. Esta asemblea convócase anualmente para aprobar as contas e a xestión da actividade, os orzamentos e o plan de traballo.

A asemblea delega as responsabilidades de goberno nun consello reitor elixido polas socias, a súa vez, conta coa colaboración dun equipo técnico formado por nove persoas, que desenvolven as distintas liñas de traballo acordadas.

Fai clic: Vídeo resumo Asemblea 2019

>> Consello reitor

O consello reitor é o órgano de goberno de Espazocoop. Está formado por un equipo de persoas pertencentes a cooperativas socias, elixidas en Asemblea polas asociadas, renóvase simultaneamente cada catro anos, podendo ser reelixidas por un máximo de dous mandatos para o mesmo cargo.

Presidencia | Abeluria s. coop. galega – Ana Olveira Blanco

Vicepresidencia | Adigna s. coop. galega (Colexio Abrente) – Miguel Anxo Filgueira Touriño

Secretaría | Seragro s. coop. galega – Zoilo Formoso Cancela

Vogais

  • Algalia s. coop. galega – Celso Gándara
  • Enérxica s. coop. galega – Pilar Lozano
  • Urdime s. coop. galega – María Emilia Candal Bouzas
  • Nosa Enerxía s. coop. galega – Pablo Álvarez Fernández
  • Colexio Possumus s. coop. galega – José Carlos Freire Castroseiros

>> Sectorial de ensino

As Cooperativas de Ensino contan cunha Sectorial propia dentro da Unión. O seu representante político é un dos membros do consello reitor.

Miguel Anxo Filgueira Touriño – Adigna s. coop. galega (Colexio Abrente)

>> Sectorial de cultura

EspazoCoop conta ademais con outra sección conformada polo grupo das Cooperativas do Sector Cultural, a súa portavoz forma parte do consello reitor.

María Emilia Candal Bouzas – Urdime s. coop. galega

>> Información das persoas que integran o consello reitor

Ana Olveira Blanco | Presidencia

Licenciada en Relacións Laborais. É socia fundadora da cooperativa Abeluria. Investigadora do sector da economía social. Traballou como técnica na Rede Eusumo (rede de fomento do cooperativismo e a economía social en Galicia). 

Anteriormente foi socia de 7H Cooperativa Cultural, xerenta en Sonaxe s. coop. galega e tamén estivo vinculada á Asociación de Consumidoras/es de Galicia.

Miguel Anxo Filgueira Touriño  | Vicepresidencia

Diplomado en Maxisterio. É socio fundador do Colexio Abrente s. coop. galega

Foi presidente e membro do consello reitor da Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (Ucetag). Tamén estivo no consello da Federación de Cooperativas Sinerxia.

Zoilo Formoso Cancela  | Secretaría
É socio de Seragro s. coop. galega

Pilar Lozano  | Vogal
É socia de Enérxica s. coop. galega 

María Emilia Candal Bouzas  | Vogal
É socia de Urdime s. coop. galega

Pablo Álvarez Fernández | Vogal
Licenciado en Ciencias Políticas e Administración pola USC. É socio fundador e presidente de Nosa Enerxía s. coop. galega

José Carlos Freire Castroseiros | Vogal

É socio do Colexio Possumus s. coop. galega, onde traballa como docente.

Celso Gándara | Vogal

É socio e xerente en Algalia s. coop. galega