A Unión de Cooperativas Espazocoop ten a mesma estrutura política e de toma de decisións que as cooperativas.

O órgano de representación e decisión é a Asemblea xeral de socias composta polas cooperativas que a integran. A asemblea reúnese anualmente para aprobar as contas e a xestión da actividade, os orzamentos e o plan de traballo.

Esta asemblea delega as responsabilidades de goberno nun consello reitor elixido polas socias, a súa vez, conta coa colaboración dun equipo técnico formado por nove persoas, que desenvolven as distintas liñas de traballo acordadas.

CONSELLO REITOR

O consello reitor é o órgano de goberno de Espazocoop. Está formado por 5 cooperativas con dereito a voto e renóvase simultaneamente cada catro anos, podendo ser reelixidas por un máximo de dous mandatos para o mesmo cargo.

Presidencia

  • Algalia s. coop. galega – Celso Gándara Carnero

Vicepresidencia

  • Adigna s. coop. galega (Colexio Abrente) – Miguel Anxo Filgueira Touriño

Secretaría

  • Nosa Enerxía s. coop. galega – Pablo Álvarez Fernández

Vogais

  • Colexio Guillelme Brown s. coop. galega – Ana Otero Fernández
  • Seragro s. coop. galega – Zoilo Formoso Cancela
  • Xedega s. coop. galega – Isabel García Álvarez
  • Urdime s. coop. galega – María Emilia Candal Bouzas

 

INFORMACIÓN DAS PERSOAS QUE INTEGRAN O CONSELLO REITOR

Celso Gándara Carnero| Presidencia

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais (Universidade de Santiago de Compostela), ten unha Maestría en coaching de persoas e equipos (Mondragón Unibertsitatea), e realizou o Programa Superior en Dirección e xestión de Cooperativas (Escola Negocios A Fundación). É xerente de Algalia, s. coop. galega desde 2009, anteriormente foi consultor en estratexia e proxectos sociais e asesor económico de entidades no lucrativas. Foi membro do consello reitor da Unión de Cooperativas de Traballo Asociado Ugacota.

Miguel Anxo Filgueira Touriño  | Vicepresidencia

Diplomado en Maxisterio. É socio fundador do Colexio Abrente s. coop. galega.

Foi presidente e membro do consello reitor da Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (Ucetag). Tamén estivo no consello da Federación de Cooperativas Sinerxia.

Pablo Álvarez Fernández | Secretario
Licenciado en Ciencias Políticas e Administración pola USC. É socio fundador de Nosa Enerxía S. Coop. Galega . Nesta cooperativa ocupa o cargo de presidente.

Ana Otero Fernández | Vogal

Diplomada en Maxisterio (Escola de Maxisterio de Ourense) na especialidade físico-matemática. É socia fundadora do Colexio Guillelme Brown s. coop. galega (1987), onde traballa como profesora de ciencias naturais e sociais en 5ª e 6ª de primaria, bioloxía-xeoloxía de 1ª ESO e física-química en 2ª ESO.  É Presidenta da cooperativa dende o 2001.

Foi membro do consello reitor da Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (Ucetag).

Zoilo Formoso Cancela  | Vogal
É socio de Seragro s. coop. galega. 

Isabel García Álvarez  | Vogal
É socia de Xedega s. coop. galega. 

María Emilia Candal Bouzas  | Vogal
É socia de Urdime s. coop. galega.