Desde a Unión de Cooperativas Espazocoop ofrecemos ás cooperativas, aos grupos promotores de cooperativas e ás persoas interesadas en xeral, distintos servizos:

Servizos de asesoramento e xestión

  • Asesoramento e xestión de trámites societarios: modificacións estatutarias, altas e baixas de persoas socias, renovacións de cargos, etc.
  • Asesoramento empresarial: laboral, fiscal, contable.
  • Asesoramento en axudas e subvencións.
  • Asesoramento xurídico.
  • Asesoramento xurídico (en materia educativa, para cooperativas de ensino asociadas), ler máis

Actividades formativas

  • Programas formativos destinados a persoas socias e persoal asalariado das cooperativas.
  • Emprendemento cooperativo para persoas emprendedoras que estén interesadas na fórmula cooperativa.
  • Programa de bolsas en función xerencial cooperativa.

Servizos de acompañamento e titorización

  • Titorizacion de grupos emprendedores.
  • Titorización en plans de mellora para cooperativas asociadas.

Podes atopar más información sobre as actividades formativas nesta mesma web:  no apartado formación  ou solicitar información sobre servizos no apartado de contacto