Que facemos?

Na Unión de Cooperativas EspazoCoop representamos, defendemos e promocionamos os intereses das empresas cooperativas e do cooperativismo en xeral.

Ofrecemos ás cooperativas, as persoas que queren emprender baixo o modelo cooperativo e aos diferentes axentes, actores e entidades diversos servizos, co obxectivo de apoiar a evolución empresarial das cooperativas, crear novas cooperativas e fomentar o modelo económico cooperativo entre a cidadanía.