REDES

A Unión de Cooperativas EspazoCoop fai parte das seguintes redes e entidades

>> A Unión é membro do Consello Galego de Cooperativas, forma parte do Pleno e da Comisión Permanente. É membro da Unidade Técnica de Formación do Consello e do Observatorio do Cooperativismo Galego. Participou na elaboración do Libro Branco do Cooperativismo Galego e do Plan Estratéxico do Cooperativismo 2005-2010, desenvolvidos pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

>> Rede Eusumo, fomento do cooperativismo e a economía social en Galicia.

>> Confederación Española de Cooperativas de Traballo Asociado (COCETA).

>> Unión Española de Cooperativas de Ensino (UECOE).

COCETA e UECOE traballan con entidades do resto do estado e teñen acceso e representación en organismos estatais como CEPES (Confederación Empresarial Española da Economía Social), europeos como CECOP (Confederación Europea de Cooperativas de Traballo) e internacionais como CICOPA-ACI (Comité Internacional do Cooperativismo de Traballo da Alianza cooperativa internacional).

>> Asociación de centros de Economía Social de Galicia | Contacto: roberto@espazo.coop 

>> A Unión é socia constituínte de Coop57 Galicia, a sección galega da cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios, Coop57, SCC con sede social en Barcelona. A pertenza a este proxecto permite ter acceso e apoiar  o financiamento de proxectos e entidades de economía social, ademais de fomentar o aforro ético na sociedade en xeral. EspazoCoop é entidade asociada e divulgadora.

>> Fiare Galicia, territorial de Fiare Banca Ética.

>> REAS Galicia, territorial de REAS (Rede de redes de Economía Alternativa e Solidaria).

>> Nosa Enerxía, cooperativa de enerxía verde de Galicia.

>> Pont Up Store – Espazo de Emprendemento

>> Foro pola Economía Social Galega