A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou as bases reguladoras das subvencións 2017 ás entidades asociativas, oficinas locais, e outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da economía social.

DOG do 15/02/17, fai clic : Subvencións fomento do cooperativismo e a economía social (Rede Eusumo) 2017 – Extracto

Folleto informativo das subvencións: Folleto

Son 3 programas destinados ás:

  • Asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, para o fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
  • Oficinas locais de fomento cooperativo e da economía social, para o fomento do cooperativismo e da economía social.
  • Entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

Máis información, e acceso á sede electrónica, fai clic:

Prazo:  é 1 mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación.