Curso en liña gratuíto, na área das Empresas de Economía Social e as Ferramentas TIC 

A UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP está promovendo un Curso en liña gratuíto na área da Economía Social e as Ferramentas Tic que se realizará a partir do 1 de outubro de 2019, no ámbito do Proxecto europeo LACES (Laboratorios de Apoio á creación de Emprego e Empresas de Economía Social) realizado entre organizacións de España e Portugal.

Esta actividade formativa, de 80 horas, pretende dar a coñecer e promover o manexo de ferramentas TIC para favorecer e mellorar a creación e consolidación de empresas de economía social (ES).

O Curso está dirixido en especial a grupos de emprendemento do cooperativismo e a economía social, a persoas socias e asalariadas de cooperativas e outras empresas de ES en funcionamento, ou outras interesadas (estudiantes, colaboradoras-es da economía social …)

 

Podes realizar a Inscrición e consultar o Programa de contidos nos seguintes enlaces:

*Galego:

PROGRAMA| CARTEL| INSCRICIÓN

*Português:

PROGRAMA| CARTAZ | INSCRIÇÃO

*Castelán:

PROGRAMA| CARTEL | INSCRIPCIÓN

Para máis información: contacta coa Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop.

Esta actividade está dentro do Proxecto LACES (Laboratorios de apoio á creación de emprego e empresas de economía social) está cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa INTERREG V-A España-Portugal (POPTEP) 2014-2020

——

(Português)

Curso em linha gratuito, na área das Empresas de Economia Social e as Ferramentas TIC 

Curso em linha gratuito, na área das Empresas de Economia Social e as Ferramentas TIC.

A UNIÃO DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP está promovendo um Curso em linha gratuito na área da Economia Social e as Ferramentas Tic que se realizará a partir de 1 de Outubro de 2019, no âmbito do Projecto europeu LACES (Laboratórios de Apoio à criação de Emprego e Empresas de Economia Social) realizado entre organizações de Espanha e Portugal.

Esta actividade formativa, de 80 horas, pretende dar a conhecer e promover o manejo de ferramentas TIC para favorecer e melhorar a criação e consolidação de empresas de economia social (ES).

O Curso está dirigido em especial a grupos de emprendemento do cooperativismo e a economia social, a pessoas sócias e assalariadas de cooperativas e outras empresas de ES em funcionamento, ou outras interessadas (estudiantes, colaboradoras da economia social …)

Podes realizar a Inscrição e consultar o Programa de conteúdos nos seguintes enlaces:

PROGRAMA| CARTAZ | INSCRIÇÃO

Para mais informação: contacta com a União de Cooperativas Galegas EspazoCoop.

Esta actividade está dentro do Projecto LACES (Laboratórios de apoio à criação de emprego e empresas de economia social) está cofinanciado a 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no marco do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POPTEP) 2014-2020.