Como ben di a reportaxe de La Sexta, as cooperativas en España funcionan. Existen máis de 21.000 cooperativas en todo o Estado e xeneran 315.000 postos de traballo. A súa aportación ao PIB é do 5%. Como dato a destacar, o ano pasado o peche de cooperativas foi un 12% inferior que o de empresas mercantís.

Pódese ver a reportaxe no seguinte enlace (do xornal empresaytrabajo.coop) : REPORTAXE COOPERATIVAS – LA SEXTA