É unha rede impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar  para o fomento do cooperativismo e a economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito emprendedor no ámbito local, comarcal e transfronteirizo prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social, no territorio de actuación.

A Rede Eusumo créase para promover este modelo empresarial en todo o territorio de Galicia, impulsando o seu desenvolvemento no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo.

O obxectivo da Rede é o fomento do cooperativismo e a economía social, con especial atención ao emprendemento e a creación e consolidación de emprego.