CECOP-CICOPA Europa presenta neste documento as oportunidades e desafíos para a transferencia de negocios exitosos en Europa baixo a fórmula cooperativa.

Preséntanse varios exemplos bos de España, Italia, Francia e o Reino Unido xunto coas características cooperativas e do contorno xurídico para facilitar a transferencia de negocios aos empregados (as) . O documento tamén ofrece unha visión xeral financeira e de servizos de apoio para as transferencias de negocio aos empregados (as) e recomendacións de política dirixidas á Comisión Europea e os Estados membros .

O documento “Business Transfers to Employees under the Form of a Cooperative in Europe”, pode descargarse aquí (documento en inglés)