A Intercooperación en 10 claves

EspazoCoop publica “A Intercooperación en 10 claves” unha pequena guía divulgativa para cooperativas e persoas interesadas que busca pór en valor o principio da intercooperación, unha práctica de funcionamento que distingue o modelo empresarial cooperativo.

A iniciativa fai parte do programa “Itinerario de Intercooperación” de EspazoCoop, programa que contou co apoio da Rede Eusumo da Xunta de Galicia.

Presenta de xeito sinselo e básico algúns dos principais puntos clave para saber en que consiste, e para construír relacións e proxectos de intercooperación entre cooperativas e organizacións de economía social. Ademais aporta experiencias e casos reais con enlaces a vídeos coas protagonistas, creados dentro deste mesmo programa.

 

A guía, elaborada pola Unión de Cooperativas Espazocoop, pode ser de utilidade tanto para cooperativas en funcionamento como para grupos de persoas que están constituíndo unha, a través dela poden coñecer que é a intercooperación e cales son as súas potencialidades e vantaxes para a actividade e acción das empresas cooperativas.

Agardamos sexa un material de interese.

Descarga A Intercooperación en 10 claves aquí

———–

[Esta actividade encádrase na Programación da Rede Eusumo 2023. A REDE EUSUMO é unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a  economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo y Economía Social.]