Teleformación 2020 | Oferta de cursos de EspazoCoop

A Unión de Cooperativas ESPAZO COOP ten aberta a súa oferta de cursos na modalidade de TELEFORMACIÓN,  de carácter gratuíto e no marco da programación de actividades da Rede Eusumo para o ano 2020.

Esta programación está dirixida a :

>> Socias e socios de cooperativas

>> Persoas asalariadas de cooperativas

>> Persoas socias e traballadoras noutras entidades de economía social

>> Público interesado en xeral

A programación arrancou no mes de Febreiro cos primeiros cursos, e ofertaranse progresivamente accións formativas ata o mes de Abril.

 

>>> MODALIDADE TELEFORMACIÓN

Formación a través de internet. Deberá dispor dun ordeador con conexión a internet.

 

Abril 2020


Asembleas e Reunións | Do 15 de Abril ao 20 de Maio de 2020 | 40 h. |

Fai clic: ProgramaCartel | Inscricións

Neste curso vaise a poñer en práctica a celebración de asembleas en liña.

 

Ferramentas Tecnolóxicas para a Economía Social | Do 21 de Abril ao 13 de Maio de 2020 | 40 h. |

Fai clic:  Programa| Cartelería 1 – Cartelería 2  | Inscricións

Este curso tráenos unha mostra de ferramentas que van permitir a comunicación ou o traballo en remoto, e poden sernos de moita utilidade para momentos como o actual con motivo do Covid-19.


 

CURSOS COA INSCRICIÓN PECHADA 

>>> Modalidade Teleformación 

Marzo 2020


Regulamento de Réxime Interno nas Cooperativas | Do 23 de Marzo ao 27 de Abril de 2020 | 40 horas | Con 2 sesións presenciais en Vigo

Fai clic: Programa | Cartel | Inscrición (PECHADA!)


Xestión de Cooperativas de Traballo Asociado | Do 10 de  Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas |

Fai clic: Programa  | Cartel | Inscrición (PECHADA!)

 


Ferramentas de Financiamento Ético e Alternativo | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas |

Fai clic: Programa | Cartel  | Inscrición (PECHADA!)

>>> Modalidade Teleformación Mixta 

Febreiro 2020


Asembleas e Reunións – A Coruña | Do 12 de Febreiro ao 18 de Marzo de 2020 | 40 h. |

Fai clic: Programa  | Cartel |  Inscrición (PECHADA!)


>>> Modalidade Teleformación 

Febreiro 2020


Iniciación á Cooperativa de Traballo | Do 4 ao 25 de Febreiro de 2020 | 40 h. |

Fai clic: Programa | Cartel | Inscrición  (PECHADA!)


Responsabilidade Social Empresarial nas Cooperativas | Do 4 ao 25 de Febreiro de 2020 | 40 h. |

Fai clic: Programa | Cartel | Inscrición (PECHADA!)

 


 

*Estas actividades formativas foron presentadas ante a Consellería do Mar para a súa inclusión no Catálogo de Actividades Formativas do baremo no marisqueo a pé, a vara e recursos específicos, e son baremables.

* Convoca e organiza: ESPAZO COOP Unión de Cooperativas Galegas.

* As accións formativas enmárcanse no programa de actuación 2020 da REDE EUSUMO. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.