Eusumo é a rede impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar para fomentar o cooperativismo e a economía social. Con ela procúrase o fomento da cultura emprendedora no ámbito local, comarcal e transfronteirizo, prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social, no territorio de actuación.

Na Rede colaboran entre outras, as asociacións de cooperativas.

DESCARGA : Revista da Rede_Eusumo_nº 1