En 2013 creáronse un 23% máis de cooperativas de traballo asociado que no ano anterior

  • Ata este ano, as cooperativas destruíran case dez puntos menos de emprego que as outras fórmulas empresariais. Agora crean emprego neto.
  • 45% das novas cooperativas está formada por mozos.
  • modelo é fundamental para recuperar empresas en crise.

O ano pechouse 2013 en España cun 23% máis de cooperativas de traballo asociado que no ano anterior. En total foron 950 novas cooperativas fronte ás 733 de 2012.

As cooperativas de traballo asociado representan unha ampla porcentaxe da variedade de cooperativas. Só 216 das novas cooperativas creadas en 2013 (en total 1166 fronte ás 1005 de 2012) non foi de traballo asociado.

O crecemento das cooperativas de traballo viño acompañado dun incremento no emprego. As cooperativas creadas foron máis e, aínda que se tratou de empresas con poucos integrantes, creáronse 3.632 postos de traballo, fronte aos 3.612 de 2012.
Os números de 2013 supera os resultados obtidos en 2006, é dicir en pleno auxe económico, onde se crearan 760 cooperativas, con 3.014 empregos novos.

Por Comunidades Autónomas, resalta actualmente Andalucía, cun incremento no número de cooperativas do 30%, pasando de 140 cooperativas novas a 204. Destaca, entre outras, Valencia, que pasou de crear ao último trimestre de 2012 un total 87 cooperativas de traballo a crear 110. E Murcia, que pasou de crear 66 en 2012 a 76 en 2013.
Con estas cifras corroboramos unha vez máis que as cooperativas de traballo manteñen os empregos“, di Juan Antonio Pedreño, presidente da Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA). “É un modelo fundamentalmente utilizado neste momento en dous apartados. En primeiro lugar, é o modelo elixido polos mozos que son case o 45% dos novos empregos creados en cooperativa. E en segundo lugar, é un modelo primordial para manter empresas e empregos por transformación ou reconversión de empresas mercantís en cooperativas“.
Ata este ano, as cooperativas destruíran case dez puntos menos de emprego que as outras fórmulas empresariais, pero agora as cifras son positivas. En todas as comunidades autónomas creceu de forma neta o número de cooperativas en alta na Seguridade Social. Non acontecera ata agora.

A modalidade mesma do modelo cooperativo permite unha maior flexibilidade e unha maior implicación dos traballadores asociados, como responsables da súa propia empresa. Ademais, trátase de emprego de calidade, cun 80% de socios traballadores e unha maioría de contratos indefinidos,” continúa Pedreño.
Ademais trátase de empresas que promoven a equidade de xénero. Nelas, o 49% son mulleres, que segundo os estudos de COCETA, din conciliar ben a vida laboral e persoal. E o 38% delas ocupa postos de liderado, moito máis que noutras fórmulas empresariais.
Pedreño considera que se non se crearon aínda máis cooperativas é porque se trata dun modelo aínda, a pesar de todos os esforzos do movemento cooperativo, moi descoñecido fronte ás empresas tradicionais.
Botamos de menos tamén políticas activas que prioricen empresas como as cooperativas de traballo asociado“, agrega Pedreño, “Non só porque demostran mellores datos en plena crise senón porque poñen as persoas por sobre o capital, e porque se afianzan no territorio achegando ás comunidades onde están insertas “.
As organizacións que conforman COCETA traballan día a día en cada Comunidade Autónoma apoiando a creación de cooperativas e sostendo os postos de traballo, mesmo cando se trata da recuperación de empresas en quebra.

Fonte: http://empresaytrabajo.coop/nacional/en-2013-se-creo-un-23-mas-de-cooperativas-de-trabajo-asociado-que-en-el-ano-anterior/