Programa “Ecosistema Emprendedor na Economía Social” [ Concello de Santiago de Compostela ]

 

– Programa: Impulso dun ecosistema emprendedor na economía social e cooperativa.

– Financiado polo Concello de Santiago de Compostela.

– Período: Dende 2020 – En curso.


 

A Unión de Cooperativas EspazoCoop ven realizando programas de fomento do cooperativismo e a economía social en colaboración co Concello de Santiago dende o ano 2020.

Os proxectos de accións do Concello de Santiago coa Unión de Cooperativas para o ámbito da economía social ten por finalidade e obxectivos :

> Impulsar un ecosistema emprendedor no cooperativismo e a economía social na contorna de Santiago de Compostela.

> Achegar ás persoas prescriptoras de emprego e emprendemento, das diferentes entidades e organizacións, as especificidades, características e vantaxes do emprendemento cooperativo e a economía social.

> Visibilizar e divulgar entre a poboación en xeral os modelos de empresas de Economía Social e o das cooperativas en particular como fórmula de creación de emprego estable e de calidade, fixación da poboación, acceso das mulleres a postos de responsabilidade e limitación da fenda salarial, recuperación de empresas en crise, etc.

> Dar a coñecer a persoas en proceso de busca de emprego, persoas interesadas en incorporarse ao mercado de traballo a través do emprendemento colectivo, grupos promotores de cooperativas, profesionais autónomos interesados en compartir servizos, recursos, investimentos, etc. o modelo de emprendemento cooperativo.

> Dar a coñecer cooperativas do Concello de Santiago, fomentando un consumo cooperativo, en empresas con principios e valores da ES.

A Programación de actividades para 2024 está distribuída en catro liñas de acción:

[ Formación especializada ] ofrece 4 cursos especializados en materia cooperativa:

Xestión de cooperativas: facturación e fiscal, 26 de xuño; Xestión laboral de cooperativas, 3 de xullo; Intercooperación: poñendo en valor a arte de cooperar, 10 xullo; e Organización e xestión societaria de cooperativas, o 17 xullo.

Os catro cursos ofrecen un total de 20 horas de formación especializada entre os meses de xuño e xullo de 2024.

+ Información: neste enlace

[ Xornada Mulleres liderando empresas de participación ] que contempla a realización dunha xornada sobre mulleres e liderado en empresas de economía social na segunda quincena de setembro.

[ Asesoramento a cooperativas e apoio ao emprendemento ] con asesoramento e acompañamento a persoas interesadas no emprendemento en cooperativa no Concello de Santiago de Compostela. Tamén, con asesoramento a cooperativas en funcionamento para a súa mellora empresarial e societaria.  Este servizo conta cun fondo de 100 h. ata o 15 de outubro de 2024.

[ Roteiros Cooperativos ] desenvolvemento de varias edicións dunha ruta na que visitar cooperativas coa finalidade de dar a coñecer e identificar cooperativas que están presentes, no día a día da cidadanía ao tempo que promocionar o modelo cooperativo, identificándoo con proxectos viables. A realización desta actividade realizarase no mes de setembro de 2024 e contarán con 4 edicións.

Novas relacionadas de anteriores edicións:

Folleto informativo 2023: Roteiros Cooperativos