UECoE e Bechtle Edtech, firman un acordo de colaboración ofrecendo solucións tecnolóxicas

No actual contexto educativo, os centros de ensino deben estar sempre actualizados tecnoloxicamente para poder dar resposta ás necesidades TIC do seu profesorado e alumnado. O obxetivo, é preparalos para que dispongan, entre outras, das competencias dixitais que requiren as empresas actuais e do mañá.

A Unión Española de Cooperativas de Ensino (UECoE), apoia o establecemento de acordos que podan axudar a transformar os seus centros asociados da forma máis adecuada e con garantías de éxito, neste sentido, e froito da relación de confianza existente entre as organizacións de UECoE e de BECHTLE EDTECH, firman un acordo de colaboración, para que os centros asociados de UECoE, podan disfrutar de condicións preferentes, na adquisición de todas as solucións tecnolóxicas que podan requerir, axudando á consecución dos seus obxetivos.

Os principais beneficios deste acordo son:

  • Acceso a un proveedor integral de servizos tecnolóxicos especializado en educación.

  • Dispor dun catálogo de produtos, solucións e servizos que cubra calquera necesidade de ámbito tecnolóxico que o centro requira.

  • Garantías de obtención do mellor prezo, garantías e óptimo servizo.

  • Código persoalizado en Tenda online de UECoE- BECHTLE EDTECH para automatizar as adquisicións tecnolóxicas.

En definitiva, este acuerdo, axudará á transformación tecnolóxica e dixital dos seus centros asociados.

[ A Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop é membro de UECoE (Unión Española de Cooperativas de Ensino)]