ReinventaenCOOP: recuperación e transformación de empresas mercantís en crise en cooperativas

 

10/decembro/2020 vía Coceta.

ReinventaenCOOP: A nova Campaña de COCETA para que traballadoras e traballadores de empresas mercantís en crises saiban que poden asumir en colectivo a unidade de produción, conservar os seus empregos e recuperar a empresa baixo a fórmula da cooperativa de traballo asociado

A Confederación española de Cooperativas de Traballo Asociado (COCETA) lanza a campaña reinventaenCOOP, un conxunto de accións de ámbito nacional cuxo obxectivo é dar a coñecer a posibilidade de recuperar ou reconverter empresas mercantís en crises desde a súa transformación en cooperativas de traballo. É, por tanto, unha campaña dirixida ao conxunto de traballadores e traballadoras daquelas empresas que parecen abocadas ao peche por circunstancias de diversa índole e que a situación xerada pola COVID19 puido provocar ou acelerar. ReinventaenCOOP, financiada pola Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social da Empresas de Ministerio de Traballo e Economía Social, pretende igualmente facer un chamamento a eses/ as empresarios/ as, propietarios das empresas en crises, para que, antes de pechar, ofrezan o proxecto, a unidade produtiva, aos seus traballadores, que son quen mellor coñecen o funcionamento daquela, evitando con iso a perda de empregos.

ReinventaenCOOP apela ás diferentes casuísticas que poden levar á decisión de non continuidade ao propietario ou os propietarios dunha empresa mercantil:

-Que a empresa atravese unha situación complicada, que pode ser provocada pola irrupción da pandemia (ou acelerada), e cuxa única saída sexa o proceso concursal de acredores.
-Que, ante unha xubilación do dono ou os donos, non exista sucesión.
-Que, simplemente, o seu/- s propietario/- s non desexen seguir arriscando o seu capital por considerar que a rendibilidade xa non é suficiente.

ReinventaenCOOP salienta unha das liñas do traballo confederal habitual, no que se fixo moito fincapé este 2020 por considerala prioritaria e para un futuro inmediato, ante a previsible multiplicación de concursos e a demoledora destrución de empregos, poñendo de relevancia que é posible, previo estudo de viabilidade e facendo os cambios que sexan necesarios, que as persoas que traballan nunha empresa mercantil únanse e emprendan en colectivo, sumándose ao tecido empresarial da Economía Social e, moi importante, evitando perder o seu posto de traballo.

O nome escollido alude á acción de “ reinventar”, debido a que non se trata simplemente dunha transformación da fórmula empresarial xurídica. Constituír unha cooperativa de traballo supón reinventar o proxecto mercantil, implica un cambio de modelo profundo: a propiedade pasa a ser colectiva e a organización e as decisións, participadas, democráticas e igualitarias. Unha cooperativa de traballo, tendo que ser unha empresa rendible para que poida formar parte do proxecto de vida dos seus socios traballadores, antepón o benestar das persoas á máxima do beneficio polo beneficio. O compoñente ético, por tanto, é o vertebrador. A flexibilidade na organización e funcionamento, a conciliación coa vida persoal e familiar, o forte arraigamento ao territorio ou o compromiso social son realidades que emanan directamente dos principios e valores do cooperativismo. Deste xeito, os traballadores e traballadoras daquela empresa mercantil en crise “se reinventan” en propietarios e traballadores do seu propio negocio, consolidando un proxecto propio e un posto de traballo estable e sostible, coa motivación engadida de sacar adiante unha empresa que lles pertence.

Nun terceiro obxectivo, COCETA tamén se dirixe con esta campaña ao conxunto das administracións públicas, a fin de propiciar as medidas que faciliten dar este paso de reconversión empresarial, eliminando así mesmo as trabas lexislativas.

A través de mensaxes en redes sociais, anuncios en prensa, material audiovisual e de diversa índole, COCETA ponse ao dispor daquelas persoas que poidan estar ante a posibilidade dunha transformación, dunha recuperación dunha empresa mercantil en crise a través da cooperativización do proxecto e apostando pola súa continuidade no marco da Economía Social. Por tanto, o proxecto de difusión comunicativa compleméntase co de asesoría e acompañamento desde a confederación.

En relación coa elección da creatividade gráfica do reinventaenCOOP, parte de que un dos principios fundamentais da Economía Social, e moi particularmente nas cooperativas de traballo, é a democracia. Por iso, traballouse con elementos da estatuaria grega, berce deste modelo de organización política. Reduciuse a nova paleta de cor de COCETA e buscado, á vez, conexión co/a espectador/a, impacto, mobilidade, reacción e humor.

[A Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop fai parte de COCETA, e colabora con esta Campaña, polo que ponse a disposión daquelas persoas que estén ante a posibilidade dunha transformación en cooperativa na nosa comunidade.]