EspazoCoop Ensina o Corazón! | Auditoría Social 2019 (datos 2018)

 

A Unión de Cooperativas EspazoCoop elaborou o Informe Anual de Auditoría e Balance Social realizado no marco da Campaña de REAS, a rede estatal da economía alternativa e solidaria, baixo a denominación A Economía Solidaria Ensina o Corazón.

Nos seguintes enlaces poderás acceder aos resultados e consultar os documentos no que rendimos contas no tocante a impacto social, ambiental e de bo goberno, e que se promove dende as 530 entidades e empresas de Economía Social e Solidaria que estamos integradas en REAS.

Auditoría Social 2018  – I   | Auditoría Social 2018 – II

 

Aquí vos deixamos máis información relacionada, extraída da web de Reas:

A Economía Solidaria no estado Ensina o Corazón! – Auditoría Social 2019 (datos 2018)

Por quinto ano consecutivo, a Economía Solidaria volve ensinar o corazón publicando o informe anual da Campaña de Auditoría e Balance Social, unha ferramenta de rendición de contas e medida de impacto social, ambiental e de bo goberno, que se promueve das empresas de Economía Social e Solidaria (integradas a REAS RdR  principalmente aínda que non só). As organizacións que o realizan poden usar os resultados para mellorar internamente á vez que se obteñen datos agregados dos estándares éticos da Economía Solidaria e o Mercado Social.

Neste proceso de autoevaluación, valórase de forma sistemática, obxectiva e periódica seis principios da ESS política de lucro, democracia e equidad, sostenibilidad ambiental, cooperación, compromiso coa contorna e calidade o traballo. Esta ferramenta está permitindo, ademais, un proceso de confluencia das empresas de Economía Solidaria a nivel estatal, polo que desde 2014 véñense harmonizando os indicadores dos sistemas de Balance e Auditoría Social desenvolvidos desde as súas distintas territoriales e liderado desde o seu Grupo de Traballo de Auditoría Social de REAS RdR. É a partir deste proceso que en 2018 pasouse a facer uso común estatal da plataforma tecnolóxica que XES (Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya) desenvolvera no marco do seu proxecto ?Ensina o Corazón? e que desde 2008 ofrecía ás entidades asociadas ou vinculadas a esta rede unha autoevaluación da súa desempeño a partir de variables agrupadas en diversos bloques: funcionamento económico, calidade profesional, democracia, igualdade, calidade laboral, medio ambiente e compromiso social.

Os datos que presentamos corresponden a un total de 530 entidades asociadas e vinculadas ás distintas redes territoriales e sectoriales de REAS RdR que realizaron esta ano a campaña (un 19% máis que o pasado ano), o que engloba a: 191 mil persoas asociadas -non traballadoras-, preto de 22 mil voluntarios que colaboran no desenvolvemento dos seus proxectos sociais e colectivos, máis de 4 mil trescentos que participan en representación de organizacións, e algo máis de 400 patroas de entidades. Si unimos todas esas persoas vinculadas ás entidades -non traballadoras- aos empregados – socios ou non-, alcánzase unha cifra total de 235 mil persoas relacionadas coas 530 entidades que responderon ás preguntas da Auditoría Social do ano 2019.

Do informe agregado deste proceso de autoevaluación son reseñables os seguintes resultados:

Equidade: a diferenza salarial é de 1,5/1 entre o salario máis alto e máis baixo de entre todas as persoas traballadoras; un 60% de mulleres en postos de responsabilidade e un 88% de entidades promueven unha linguaxe inclusivo.

Traballo: un 75% mellora os permisos legais de conciliación, un 64% xera espazos de atención emocional e coidado ás persoas traballadoras e o 47% posúen un reglamento interno de xestión de relacións laborais.

Sostenibilidade ambiental: o 94% aplica criterios de consumo responsable na adquisición de produtos, o 37% son entidades con xestión ambiental e o 46% usan enerxía 100% renovable.

Cooperación e compromiso coa contorna: 64% operan con finanzas éticas, o 7% das súas compras realízanse no marco do Mercado Social outro un 7% en entidades non lucrativas.

Sen fins lucrativos: 63% dos ingresos procede de facturación fronte a un 28% que provén de subvencións. Respecto ao reparto de beneficios, o 65% destínase a reservas,compensación de perdas ou investimentos propios, 10% a iniciativas para a construción de bens comúns e un 4% a investimentos de entidades financeiras da ESS.

A partir destes e outros datos derivados da Auditoría Social 2019 Reas rede de redes quere visibilizar e poñer en valor a actividade das empresas da Economía social e solidaria no estado español, mostrando que existen outros modelos empresariais verdaderamente responsables e cuxos obxectivos non se centran na mera obtención do beneficio e o lucro senón que perseguen a transformación e mellora da nosa sociedade. #EstamosEnlaBrecha

Consulta o informe completo.

Bótalle un ollo á infografía xeral e á infografía de xénero.

Podes coñecer e participar da campaña de difusión entrando aquí. Grazas!