Declaración do Cooperativismo no estado con motivo do Día Internacional das Cooperativas 2021

COOPERATIVAS: RECONSTRUÍR EN COLECTIVO 

Con motivo da celebración do Día Internacional das Cooperativas #CoopsDay, que a Alianza Cooperativa Internacional (ACI) dedicou ao tema “Reconstruír mellor xuntas”, as cooperativas de España, nun exercicio de intercooperación, lanzamos este chamamento conxunto desde o cooperativismo como a ferramenta máis eficaz para a reconstrución económica e social do país: para que os valores que caracterizan ás nosas empresas cooperativas e que nos visibilizan -a axuda mutua, a responsabilidade, a democracia, a igualdade, a equidade e a solidariedade- asenten os piares dunha sociedade que salga fortalecida e mellor en todos os sentidos tras a pandemia. O éxito estará garantido se a preocupación central polas persoas, se a honestidade, transparencia, responsabilidade social e preocupación polos demais, eixos vertebradores do código ético cooperativista, impregnan o esforzo colectivo que debemos afrontar nos próximos meses e anos.

É momento de recuperar o optimismo. A covid-19 pegounos con violencia. A perda de tecido produtivo e de empregos, sumada, por suposto, á cuantiosa perda de seres humanos, deixou a nosa sociedade debilitada, cando non enormemente empobrecida e desigual, sobre todo en sectores da poboación que nin sequera podían prever o que viña encima. Non todo é achacable ao coronavirus. Viñamos arrastrando a precariedade ambiental, social e económica, unha acumulación de emerxencias ás que se sumou a crise sanitaria, poñendo en evidencia a nosa vulnerabilidade global. Desde o cooperativismo hai tempo que eramos conscientes e traballabamos para transformar o modelo socioeconómico, camiñando cara a unha economía máis xusta e equitativa. É momento de potenciar eses esforzos. É o momento das cooperativas.

Porque as cooperativas demostramos que a nosa resiliencia non é só un lema, e como empresas resilientes, solidarias e comprometidas actuamos desde todos os ámbitos nos que estamos presentes, a agricultura, gandería e alimentación, a saúde, a educación, a industria, a vivenda, o comercio, o consumo, os servizos sociais, o turismo, a intermediación financeira, a enerxía, o transporte: máis de 10.000.000 persoas cooperativistas, poñendo en evidencia que o esforzo conxunto combinado cuns principios e valores sólidos dan os seus froitos e non deixa a ninguén atrás.

En España, a mediados de 2020, falamos de ao redor de 20.000 cooperativas que dan emprego a outros 600.000 persoas traballadoras.

Cando falamos de COOPERATIVISMO, falamos de empresas que conlevan unha forma de organización e funcionamento democrático e participado, un compromiso social de base e inherente ao modelo, unha forma de producir e consumir sostible, de traballo digno e estable, de arraigamento ao territorio, de igualdade. Todo iso, sen deixar de xerar riqueza, tecido produtivo e emprego, sendo instrumentos ideais para a consecución dos ODS recolleitos na Axenda 2030. Falar de cooperativismo é falar dunha forma de facer Economía Social que compartimos todas as organizacións cooperativas que subscribimos este texto e que nos integramos nesa ‘casa común’ que é CEPES (a Confederación empresarial española da economía social).

Facendo referencia de novo á proposta da ACI para este 2021, as cooperativas, xuntas, estamos en condicións e cargadas de razóns para contribuír a unha recuperación centrada nas persoas e respectuosa co medioambiente. Ser máis fortes e mellores despois da pandemia depende de como o fagamos agora. Superado o peor momento, co avance da vacinación, entramos no tempo de visibilizar, potenciar, consolidar e apostar desde as políticas públicas polo cooperativismo en todas as súas formas para maximizar a súa contribución á reconstrución en colectivo. Porque, efectivamente, só xuntos sairemos mellor. Temos unha oportunidade excelente de demostrar que as cooperativas poñemos a economía ao servizo das persoas e non ao revés: é posible unha economía para a vida. O cooperativismo garante o compromiso, a responsabilidade e o respecto polas persoas e a contorna. As cooperativas somos parte moi importante dun futuro sostible.

Por todo iso, animamos á poboación para apostar polo cooperativismo e as empresas cooperativas, producindo, consumindo e traballando, fortalecendo a economía social, facéndoa maior, afianzando o sentimento de comunidade e compartindo os esforzos e a recompensa dunha maior prosperidade e benestar xeneralizados.
 
Sobre o Día Internacional das Cooperativas

As cooperativas de todo o mundo levan celebrando o día das cooperativas desde 1923, pero non foi ata 1995, ano do centenario da ACI, cando a Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamouno oficialmente como o Día Internacional das Cooperativas e estableceuse a súa celebración anualmente o primeiro sábado de xullo.

O obxectivo do #CoopsDay é dar a coñecer as cooperativas e promover os ideais do movemento, como a solidariedade internacional, a eficiencia económica, a igualdade ou a paz mundial. Desde 1995, a ACI e as Nacións Unidas han establecido o tema para a celebración do # CoopsDay a través de o Comité para a Promoción e o Avance das Cooperativas ( COPAC). Este ano celebramos a 27ª edición do Día Internacional das Cooperativas desde o seu recoñecemento por parte das Nacións Unidas e a 99ª edición do Día Internacional das Cooperativas desde a súa primeira celebración rexistrada.

Organizacións asinantes:

  • AndalucíaESCoop- Plataforma Cooperativa de Andalucía CCC
  • Confederació de Cooperatives de Catalunya
  • COCETA – Confederación Española de Cooperativas de Traballo Asociado
  • CONCOVAL- Confederació de Cooperatives da Comunitat Valenciana
  • CONCOVI – Confederación de Cooperativas de Vivenda de España COOPERATIVAS Agro-Alimentarias de España
  • FECOMA- Federación de Cooperativas de Madrid
  • HISPACOOP – Confederación Española de Cooperativas de Consumidores e Usuarios
  • MONDRAGON Corporación.
  • REAS – Rede de Economía Alternativa e Solidaria
  • UECOE – Unión Española de Cooperativas de Ensino

Todas estas organizacións son membros de CEPES, Confederación Empresarial Española de Economía Social, organización que aúna ás principais organizacións do movemento cooperativo no estado.

** A Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop é membro de Coceta, Uecoe, Cepes (a través do Foro pola Economía Social Galega), e de REAS (a través de Reas Galicia)