O traballo de Cine e Documental s. coop. galega, Alpuxarras, foi seleccionado no Festival Contra o Silencio, en México

Alpuxarras o documental elaborado pola cooperativa Cine e Documental foi seleccionada no “IX Encontro Hispanoamericano de Cine e Documental Independente: contra o silencio todas as voces”.

Sinopse: A consecuencia da expulsión dos moriscos no século XVI, a repoboación das Alpuxarras granadinas con colonos galegos é un feito histórico pouco estudiado. O obxetivo do documental é amosar tanto as costumes comúns como o estudio das migracións entre ambas poboacións, moriscas e galegas.

O festival tera lugar do 8 ao 15 de abril  do 2016 na Cidade de Mexico, participa na sección “Fronteiras, migracións e exilios”, preme aquí