Subvencións a Cooperativas 2021: Programa Aprol Economía Social

 

Convocáronse as subvencións 2021 para fomento do emprendemento en economía social: ‘Programa Aprol Economía Social’. Estas axudas están destinadas ás cooperativas (entre outras beneficiarias).

 

Documentos informativos:

 • Para consultar a Orde completa, fai clic aquí.
 • Para descargar o Folleto, fai clic aquí.

 

Finalidade do Programa Aprol Economía Social 


Fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais. Para elo establecéronse dous Programas de axudas:

 • Programa I: Fomento de emprego en cooperativas e sociedades laborais.
 • Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.

PROGRAMA I, Poderán acollerse a estes incentivos as cooperativas e sociedades laborais que incorporen persoas socias traballadoras ou de traballo, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • De persoas desempregadas.
 • De traballadores e traballadoras con carácter temporal.
 • De persoas socias a proba.
 • *Novidade: de persoas asalariadas dunha empresa que se transforme en cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non fosen socias da empresa transformada.

A incorporación poderá ser a xornada completa ou a tempo parcial.

PROGRAMA II, Poderían acollerse a este programa as persoas que accedan á condición de persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral con carácter indefinido, a través do financiamento das súas achegas económicas ao capital social, que desenvolvan a súa actividade nun centro de traballo situado en Galicia e que, no momento da súa incorporación, sexan:

 • Persoas desempregadas.
 • Persoas socias a proba da cooperativa á cal se incorporan.
 • Persoas asalariadas da cooperativa ou sociedade laboral á cal se incorporan.
 • *Novidade: Persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non teñan a condición de socias da empresa transformada.
 • Persoas socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral a tempo parcial que accedan á mesma condición a tempo completo.

Entidades beneficiarias


 • As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións do programa I.
 • Persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para as actuacións do programa II.

Execución das accións


O período de execución é : Desde o 01 de outubro de 2020 ata o 15 de novembro de 2021.

Prazo de solicitudes


O prazo para presentar solicitudes finaliza o 30 de setembro de 2021.*LEMBRADE 

Dende a UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP prestamos asesoramento e orientación na súa tramitación, e ademais estamos á vosa disposición para realizar servizos de acompañamento de xeito gratuíto na posta en marcha de proxectos en réxime cooperativo.