A Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura da Universidade da Coruña organiza unha nova edición do Curso Iniciativa Emprendedora. Proceso de Creación de Empresas. Esta iniciativa ten por obxecto ofrecer alternativas de emprego e desenvolver potencial creador do alumnado.

O curso está promovido polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e será impartido pola Escola de Organización Industrial.

Máis info: Curso iniciativa emprendedora UDC