II Plan de Rescate de Autónomas e Micropemes

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca as axudas do II Plan de rescate das traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da covid-19 a través de dous programas:

PROGRAMA I | Apoio ás persoas traballadoras autónomas:

Beneficiarias:  As persoas traballadoras autónomas en alta no RETA ou Réxime do Mar por conta propia e as persoas autónomas societarias, con alta anterior ao 30/03/2020.

Persoas traballadoras autónomas de tempada que estivesen de alta no RETA entre 4 e 9 meses durante cada un dos anos 2018 e 2019.

Contía da axuda:  o importe da axuda está condicionado ao descenso de facturación experimentado no ano 2020 respecto ao do ano 2019.

Programa I preme Aquí

Programa II | Apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica:

Beneficiarias:

Microempresas e persoas traballadoras autónomas de calquera sector con persoal contratado.

Excepcionalmente, pemes de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación non superior a 2 M € (ou se pertence á canle de distribución Horeca, non superior a 5 M €).

Contía da axuda: segundo o descenso de facturación.

Programa II preme Aquí I aquí II


PRAZO de solicitudes: o 18 de marzo de 2021.

Para consultar a ORDE COMPLETA, fai clic aquí.