A Consellería de Economía, Emprego e Industria convocou as axudas do ano 2016, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes e micropemesincluídos autónomos/as, para implantar a RSE, para a procura da igualdade laboral e a corresponsabilidade e a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convocatoria : Aquí

  • Liña I Axudas para implantar a RSE. Sede ElectrónicaAquí
  • Liña II Axudas á elaboración e implantación de plans de igualdade. Sede Electrónica: Aquí
  • Liña III Axudas á concialiación da vida laboral, familiar e persoal. Sede Electrónica: Aquí

Prazo de solicitudes: 29 de agosto de 2016