Seragro, S. Coop. Galega

Servizos agropecuarios A cooperativa nace no ano 2001, constituída por profesionais do mundo agrogandeiro, co fin de prestar servizos técnicos a gandeiros e explotacións gandeiras de vacún de leite, servizo de reprodución, alimentación, calidade do leite e podoloxía así coma a xestión de finanzamento para [...]