Nova Aseconia, S. Coop. Galega

Nova Aseconia é unha cooperativa situada en Santiago de Compostela, cuxos socios son traballadores con ampla experiencia no sector da construción, tanto na xestión, coma na planificación e a execución de obras de todo tipo. En Nova Aseconia están especializados na xestión e execución de [...]