Hábitat Social, S.Coop.Galega

Hábitat Social é unha cooperativa galega integrada por un grupo heteroxéneo de profesionais, esencialmente dos eidos da arquitectura, o urbanismo e as ciencias sociais, coa intención de investigar e intervir na complexa realidade que habitamos.   En Habitat Social, apostan por conxugar o compromiso persoal [...]