Unha xornada para dar a coñecer as ferramentas e recursos disponibles para promover a RSE entre as Pemes, a través da web www.netrse.org e de programas formativos que se porán en marcha dende a data do presente evento (2 cursos formativos online para postos de marketing, comunicación … )

Será o 6 de novembro en Santiago de Compostela – Centro Novas Tecnoloxías de Galicia (R/Airas Nunes s/n)

Inscricións : info@netrse.org – 986 41 99 22 ext. 2016

A Rede Transrexional de impulso da RSE é unha iniciativa pública , oriéntase fundamentalmente a difundir e promover a responsabilidade social empresarial  entre as Pemes .

A Rede está promovida pola : Dirección Xeral de Traballo e Economía Social – Consellería de Traballo e Benestar, e cofinanciadas polo: FSE

DESCARGA : Programa_RSE