O Diario oficial de Galicia nº 93 de hoxe mércores 18/05/2016 recolle a publicación da Lei de Economía Social de Galicia, con importantes novidades que afectan ao cooperativismo, como a regulación das cooperativas xuvenís e da figura dos socios colaboradores.

Podes descargala no seguinte enlace: Lei 6/2016 de Economía Social de Galicia