Inserta Emprego e EspazoCoop únense para fomentar o emprendemento nas persoas con discapacidade

 

Desde o cooperativismo búscase mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade

A directora rexional de Inserta Empleo en Galicia, Beatriz Gallego, e a presidenta da Unión de Cooperativas EspazoCoop, Ana Olveira, asinaron un convenio para fomentar o emprendemento entre as persoas con discapacidade, como medio para conseguir a súa inclusión sociolaboral.

Segundo explicou Beatriz Gallego, a colaboración con Espazocoop “vai permitir fomentar o emprendemento das persoas con discapacidade nun ámbito como o do cooperativismo que, a recado, vai ofrecer numerosas oportunidades en moitos sectores económicos”.

Pola súa banda a presidenta de EspazoCoop, Ana Olveira, asegurou que “o cooperativismo é unha ferramenta de cambio e inclusión social e grazas a el as persoas con discapacidade poderán atopar novas oportunidades empresariais que contribúan á mellora da súa calidade de vida. Ao colaborar con Inserta Empleo reafirmamos o noso compromiso coa diversidade e a igualdade de oportunidades xa que, traballando de maneira conxunta, podemos lograr un impacto aínda maior e construír un futuro máis inclusivo e accesible para todas as persoas”.

En concreto, ambas as entidades comprométense a impulsar o espírito innovador emprendedor mediante actuacións de sensibilización, difusión e información conxuntas entre as partes, aproveitando os recursos que se ofrecen, entre outros. o programa de emprendemento “Por Talento Emprende” de Fundación ONCE e Inserta Empleo.

Así mesmo, este acordo contempla a organización de encontros conxuntos (xornadas, seminarios) para dar ás persoas emprendedoras con discapacidade a oportunidade de mellorar as súas competencias e cualificación, así como a participación daquelas persoas con discapacidade membros de EspazoCoop que queiran ofrecer a súa testemuña en eventos que organice Inserta Empleo, en calidade de exemplos de boas prácticas.

En definitiva, o convenio fomentará, a través das actividades e propostas que se poidan impulsar conxuntamente, a creación dunha contorna favorable de apoios ás novas iniciativas empresariais promovidas por persoas con discapacidade. Neste sentido Inserta Empleo e EspazoCoop traballasen para que poidan contar coas mellores condicións para ser viables e sostibles, mediante a formación, a mentoría, a identificación de oportunidades de negocio en función das tendencias económicas, a mellora das axudas públicas, entre outras.

O acordo tamén impulsará o emprendemento das persoas con discapacidade coa fórmula de cooperativa, a través de charlas informativas sobre o cooperativismo e a Economía Social; facendo unha intervención individualizada con cada grupo promotor.

Sobre EspazoCoop

A Unión de Cooperativas EspazoCoop é unha entidade multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sen ánimo de lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada nos principios cooperativos e os seus valores e que ten como obxectivo: agrupar, representar, impulsar, fomentar a intercooperación e defender os intereses das súas cooperativas socias e das persoas que as constitúen, así como a divulgación, fomento e consolidación do cooperativismo, como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da economía social e solidaria.

EspazoCoop desenvolve distintos programas de fomento do emprendemento, acompañamento para o autoemprego colectivo e creación de cooperativas, destinados a poñer en valor a empresa cooperativa como fórmula de creación de emprego participativo, inclusivo e estable.

Fundación ONCE e Inserta Empleo

Fundación ONCE é un instrumento de solidariedade da ONCE creado en 1988 para mellorar as condicións de vida doutros colectivos con discapacidade, mediante programas de inclusión laboral e formación, así como a difusión do concepto de accesibilidade universal, coa creación de contornas, produtos e servizos globalmente accesibles.

Inserta Empleo é a entidade de recursos humanos de Fundación ONCE expertas na atención ás persoas con discapacidade e centra a súa actividade en mellorar a súa formación e conseguir a súa inclusión no mercado laboral. Conta cunha experiencia de máis de 25 anos e un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos polas súas 47 oficinas en toda España. Axuda ás persoas con discapacidade a atopar emprego, as forma se é necesario, e ofrece ás empresas os mellores candidatos para os postos que necesitan cubrir. Todo iso sen custo algún.

A Fundación ONCE e Inserta Empleo contan con Por Talento Emprende, un programa propio para apoiar a persoas con discapacidade que queiran emprender. O Programa para emprendedores ofrece varios servizos tales como talleres de formación, asistencia técnica, así como información sobre recursos, lexislación e experiencias de emprendemento.