EspazoCoop presentou á Xunta as súas demandas para a mellora do ensino cooperativo

 

 

Representantes da sectorial de ensino da Unión mantuvieron unha xuntanza con Mª Eugenia Pérez Fernández, Directora Xeral de Formación Profesional.

Na mañá do 6 de xuño representantes da sectorial de ensino da Unión de Cooperativas de Galicia, EspazoCoop, mantiveron unha xuntanza con Mª Eugenia Pérez Fernández, Directora Xeral de Formación Profesional, na que abordáronse diversos temas de gran relevancia para a mellora das condicións do ensino concertado en Galicia, que é o réxime de ensino no que se atopan as nosas escolas cooperativas.

Entre estes asuntos encóntrase a equipación salarial co sector público, unha demanda a través da que as persoas socias e traballadoras do ensino concertado obteñan condicións salariais e profesionais equivalentes ás dos seus homólogos do sector público. Para alcanzar esta equiparación, EspazoCoop propuxo a apertura dun proceso negociador na Mesa Tripartita do Ensino Concertado, abordando temas como:

  • Implementación progresiva e recoñecemento dos sexenios.
  • Novo acordo de equipos docentes que permita reducir a carga lectiva na ESO a 23 horas.
  • Establecemento dun calendario de incrementos salariais para pechar a brecha co sector público.
  • Recoñecemento e complementos retributivos para Xefes de Departamento e Coordinadores de Dinamización Lingüística.

Ademais, desde EspazoCoop se solicita a eliminación das cláusulas que bloquean a formalización de acordos para o pago da Paga Extraordinaria por Antigüedade na Empresa (PEA) nos próximos orzamentos da Comunidade Autónoma. Destacaron que, a pesar de que moitas Comunidades Autónomas xa estableceron acordos neste sentido, a nosa rexión aínda non presentou un calendario realista nin un compromiso firme para iniciar as negociacións.

Tamén foron tratados outros temas como:

  • Os contratos de relevo e xubilación parcial: na actualidade supoñen unha discriminación para os docentes do ensino concertado respecto a os seus colegas do sector público e outras rexións en canto aos contratos de relevo que permiten a xubilación parcial. Desde EspazoCoop se solicita a elaboración dun estudo sobre o impacto económico desta medida e a firma dun acordo que non sexa gravoso para a Administración, subliñando os beneficios para a xestión de persoal e a saúde laboral dos docentes.
  • Extensión da figura do orientador escolar: actualmente, a figura do Orientador Escolar no concerto educativo está limitada á ESO cunha asignación de 16 horas semanais. A Asociación solicitou un incremento na dotación horaria para a ESO e a extensión progresiva desta figura ás etapas de Educación Primaria, Bacharelato e Formación Profesional, coa correspondente dotación orzamentaria.
  • Incremento da partida para gastos de funcionamento: a pesar do incremento do 7,5% anual nos últimos dous exercicios, a Asociación considera que esta subida non é suficiente para cubrir os aumentos reais en custos como combustibles, enerxía e materiais escolares. Destacouse que o módulo de gastos de funcionamento xa estaba historicamente infradotado, agravando o déficit económico dos centros. Suxeriuse seguir o exemplo doutras Comunidades Autónomas, como Cataluña, onde o incremento foi do 40%.
  • Participación do profesorado de centros concertados en programas formativos: desde EspazoCoop recoñeceuse o avance na inclusión do persoal de pago delegado nos programas formativos da Consellería de Educación. Con todo, solicitouse un trato equitativo nos procesos de selección de participantes, evitando a preferencia sistemática cara aos docentes do sector público e garantindo igualdade de oportunidades para o persoal do ensino concertado.

 

Sobre EspazoCoop

A Unión de Cooperativas EspazoCoop é unha entidade multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sen ánimo de lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada nos principios cooperativos e os seus valores e que ten como obxectivo: agrupar, representar, impulsar, fomentar a intercooperación e defender os intereses das súas cooperativas socias e das persoas que as constitúen, así como a divulgación, fomento e consolidación do cooperativismo, como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da economía social e solidaria.