O estudio “Cooperativas e Emprego: un informe mundial” encomendado a CICOPA pola Cumbre Internacional das Cooperativas e presentado na mesma o 7 de octubre, xa está disponible na súa versión electrónica. O estudio analiza a importancia do emprego cooperativo no panorama mundial, tanto cuantitativa como cualitativamente. Recopilando e unindo estadísticas moi incompletas, CICOPA foi capaz de establecer que o emprego cooperativo atinxe directamente a 250 millóns de persoas no mundo, sen ter en conta o emprego indirecto e inducido. No G20, o emprego cooperativo representa casi o 12% do total da poboación ocupada.
CICOPA, é a organización internacional de cooperativas industriais e de servizos.
Consulta o informe completo aquí: ” COOPERATIVAS E EMPREGO : UN INFORME MUNDIAL
Descarga o estudio aquí.