[OFERTA DE COOPERATIVAS SOCIAS]

A cooperativa UNIDADE DA MEMORIA, socia de Espazocoop, son un grupo de profesionais sanitarias da Coruña con amplia experiencia no sector.

Con motivo do seu 5º quinto aniversario, crean un novo proxecto de divulgación en materia de saúde e prevención, “Xornadas de Envellecemento Activo”, que serían de carácter gratuíto para as cooperativas asociadas á Unión de Cooperativas que estivesen interesadas en que impartan na súa sede estas charlas. Impártense tanto en colexios, como empresas privadas ou asociacions sen ánimo de lucro.

O proxecto consiste en impartir un ciclo de charlas onde falar de estimulación cognitiva, nutrición, fisioterapia e podoloxía. O obxetivo das mesmas é ofrecer unha visión integral da saúde e fomentar o papel activo das persoas na mellora de súa calidade de vida.

Aquí tes un Dossier explicativo con todos os detalles da súa proposta.

Podedes concertar unha cita con Unidade da Memoria para que vos presenten o seu proxecto e resolver posibles dúbidas que poidan xurdir.

 

Contacta en: 981 922 322 – cuidatecoruna@gmail.com
Instagram @cuidatecoruna – Facebook  www.facebook.com/unidadelembrate