O penúltimo DOG do ano (nº  248) ven cargado cunha manchea de axudas e convocatorias, entre elas as convocatorias para o certame de cooperativismo no ensino e a dos premios á cooperación. Presentamos a continuación unha relación das máis salientables (pódense descargar facendo click sobre elas):

Certame de cooperativismo no ensino 2016

Premios á cooperación 2016

Incentivos para a contratación das persoas mozas da Garantía Xuvenil

Promoción da integración laboral de persoas con discapacidade

Accións de fomento da prevención de riscos laborais

Mellora da imaxe e modernización do sector artesanal