O Programa LIFE é un instrumento financeiro da Unión Europea adicado, de forma exclusiva, ao medio ambiente. O seu obxetivo xeral para o período 2004-2020 é contribuír ao desenvolvemento sostible e ao logro de obxetivos e metas da Estratexia Europea 2020 e das estratexias e plans pertinentes da UE en materia de medio ambiente e clima.

 

Fai clic : Convocatoria de propostas de subvencións para o Programa Life 2014

Prazos de solicitude:

Consultar as datas específicas para cada tipo de proxecto:

Data límite para Proxectos Tradicionais: 16 de outubro de 2014.
Data límite para Proxectos Preparatorios: 29 de outubro de 2014.
Data límite para Proxectos Integrados:
• Fase I. Borrador: 10 de outubro de 2014.
• Fase II. Proposta completa: abril de 2015.

Data límite para Proxectos de Asistencia Técnica: 15 de setembro de 2014.
Data límite para Proxectos de Desenvolvemento de Capacidades: até o 30 de setembro de 2015.

Punto de contacto en España:
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Mr. Luís Anxo Díez Orellas
Praza de San Juan da Cruz s/n
E-28071 Madrid
Tel +34 91 347 52 31; +34 91 347 52 22
E-mail: bzn-life@magrama.es

Fai clic: Webside España