O pasado 10 de Setembro publicouse no BOE a nova Lei 31/2015 pola que se establecen medidas de fomento do emprego autónomo e da Economía Social: DESCARGAR LEI FOMENTO EMPREGO AUTÓNOMO E ECONOMIA SOCIAL.

A lei establece diversas medidas como bonificacións nas cotas de seguridade social, compatibilización co desemprego, capitalización do desemprego, etc.

Podes descargar un resume das diferentes medidas: RESUME