Con motivo da celebración do próximo 8 de Marzo, Día Internacional da Muller 2017, Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas en colaboración coa entidade de economía social Animosa (Alma e Coraxe SLL), convocamos un concurso que dea visibilidade ás grandes mulleres que fixeron historia no mundo.

Trátase dun Certame para elaborar micro vídeos, o obxectivo é darlle visibilidade ás mulleres que tivesen algún tipo de vínculo ou relación coa idiosincrasia cooperativa, un comportamento e aptitude cooperativa, no seu quefacer ou no que destacasen.

Poderá participar alumnado de centros regrados de ensino asociados a Espazocoop (cooperativas de ensino integradas na Unión).

Premios: Lote de produtos da empresa de economía social Animosa.

Bases do certame aquí

Cartel aquí

+ Información e contacto:

Teresa Balado | Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas

986 866 149 – teresa@espazo.coop