Facilitar aos emprendedores, autónomos e persoas xurídicas, con tamaño de microempresa, o acceso a microcréditos destinados ao financiamento dos seus proxectos de investimento é o obxectivo do programa de Microcréditos que acaba de poñer en marcha o Igape, en colaboración coas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

 O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o próximo 31 de decembro.

 Ficha Resumo