O Concello de Vigo convocou ás axudas municipais á creación de empresas 2014 , co obxeto de colaborar na xeración de emprego no municipio mediante o apoio económico da posta en marcha de novos proxectos empresariais. Este programa está dotado con 150.000 € .

Fai clic : Convocatoria

Beneficiarias :

– Empresariado individual

– Pemes, independentemente da fórmula xurídica

Inicio de actividade : Entre o 1 de abril de 2013 e o 31 de marzo de 2014 (entendendo como data de inicio de actividade a alta no IAE)

Importe máximo das axudas : 3.000 € por empresa

Entre outros requisitos : Que a empresa teña enderezo fiscal e social en Vigo

Prazo de solicitude : 29 de agosto de 2014

As axudas son compatibles con outras axudas, sempre que se cumpran os requisitos indicados nas bases reguladoras