O Instituto Galego de Promoción Económica convoca as axudas á promoción conxunta en mercados exteriores- Plan Primex. O DOG do martes 28 de xullo publica as bases reguladoras destas axudas:
– Réxime: concorrencia competitiva.

– Prazo presentación de solicitudes: 11 de setembro de 2015.

– Prazo de ejecución dos proxectos subvencionados: entre o 1 de xullo de 2015 e a data establecida na resolución de concesión (máximo: 31/03/2017).

– Consulta as bases pulsando aquí.