Anuncio de contratación de servizos, Proxecto Laces | Impartición de formación en liña

 

 

 

03 de xuño de 2019

    

Obxecto: Contratación dun servizo para a impartición dun módulo formativo en liña mediante plataforma de teleformación, de 80 horas de duración para a creación e consolidación de empresas de economía social no sector Tic.

Dentro do Proxecto LACES (0129_Laces_1_E), aprobado no marco do Programa Interreg V-A a España-Portugal (POCTEP), financiado polo Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Entidade contratante: Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Prazo de execución: Antes do 23 de decembro de 2019.

Presentación de ofertas: A través do correo-e info@espazo.coop con aviso de recibo.

Data límite de presentación de ofertas:  Luns 17 de xuño de 2019.

Descarga dos pregos de condicións:

Condicións Técnicas
– Condicións Administrativas

Tamén a través da  web de EspazoCoop : www.espazo.coop

Resumo informativo sobre o Proxecto LACES aquí


Proxecto cofinanciado por FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL (LACES) | www.laceseconomiasocial.com