Simbiosis, S. Coop. Galega

SIMBIOSIS: Relación de axuda mútua que se establece entre dúas persoas ou entidades cando traballan ou realizan algo en común. Este é o lema de Simbiosis, S.Coop. Galega que se constituíu, na Coruña, como cooperativa de traballo asociado, por tres socias, que cren que esta [...]