A Deputación da Coruña vén de convocar no BOP  as seguintes liñas de axudas no marco do Plan de Emprego Local 2016-2019:

  • LIÑA PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO: Axudas para a consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.
  • LIÑA PEL-EMPRENDE ACTIVIDADES: Axudas para o apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial.
  • LIÑA PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN: Axudas á creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.
  • LIÑA PEL-PEMES MANTEMENTO: Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas

A convocatoria onde se indica o prazo de presentación de solicitudes sae publicada no Boletín Oficial da Provincia nº54 do día 20.03.2019, na seguinte ligazón:

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/ultimoBoletin.do;jsessionid=F1BEB2941889D8795DCE2AEAD8270D81

As bases das catro liñas de subvención poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia nº 45 do 06.03.2019 ou premenendo na seguinte ligazón:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/cambioBoletin.do?fechaInput=06/03/2019.

Así mesmo, premendo aquí tes un documento cunha breve información sobre estas convocatorias. Como novidade xeral este ano favorecerase aquelas actividades económicas recollidas na Estratexia Española de Activación para o Emprego 2017-2020, consideradas con mellores perspectivas.

As solicitudes poderanse presentar unicamente de xeito telemático, a través da plataforma telemática SUBTeL, que se pode atopar na páxina web da Deputación da Coruña (www.dacoruna.gal).

O prazo de presentación de solicitudes ábrese o 21 de marzo (xoves) e pecha o día 22 de abril de 2019 (ás 14:00h).

Lembrámoslle que na páxina web https://emprego.dacoruna.gal/ pode consultar a información actualizada sobre o Plan de Emprego Local.

 

Equipo Técnico PEL

Deputación da Coruña

Plan de Emprego Local 2016/2019
pel@dacoruna.gal
Tel. 981080509