Modelos

Modelo de Estatutos: cooperativa de trabajo asociado

Se pone a disposición de las personas interesadas el modelo de estatutos para cooperativas de trabajo asociado. Este modelo está adaptado a la  Ley 14/2011 que modifica la Ley 5/1998 de Cooperativas de Galicia. El documento contiene anotaciones para hacer más fácil su adaptación y [...]

Carpeta de formularios tipo

Preséntanse a continuación os modelos máis habituais relacionados coa xestión social da cooperativa: entrada e saída de persoas socias, celebración de asembleas e consellos reitores, informes, etc. Solicitude de admisión como socio/a na cooperativa fast cash now Resposta a unha solicitude de admisión como socio/a [...]