8 de marzo: cooperativismo, motor económico en femenino

O papel das mulleres no cooperativismo é fundamental, desde o momento de creación de cooperativas ata a súa presenza nos consellos reitores, cunhas cifras salientables de mulleres presidentas das súas cooperativas

 

Neste Día Internacional da Muller, é fundamental recoñecer e celebrar o papel vital que as mulleres desempeñan no movemento cooperativo. Desde os primeiros días do movemento cooperativo, as mulleres están involucradas na creación e organización de cooperativas nunha grande variedade de sectores. Aínda que a súa presenza nos consellos reitores atopou desafíos e barreiras, na actualidade moitas mulleres asumen roles de liderado en cooperativas, exercendo como presidentas das súas entidades.

En concreto, no caso de EspazoCoop, case a metade das súas 262 cooperativas están presididas por mulleres. Se só analizamos as cooperativas que pasaron a formar parte da Unión no último ano, este dato aínda é maior, un 67,56 %. E as de recente creación afiliadas a EspazoCoop, o 77 % teñen a mulleres ostentando a súa presidencia.

O cooperativismo é unha ferramenta importante para o empoderamento económico das mulleres, brindándolles oportunidades para participar na toma de decisións, acceder a recursos e xerar ingresos sostibles. De feito, da totalidade de persoas socias nas cooperativas pertencentes a EspazoCoop, máis dun 45 % son mulleres, mostra da importancia que para o cooperativismo teñen, e viceversa.

As cooperativas adoitan ter un forte compromiso coa equidade de xénero e a xustiza social, o que permite ás mulleres avogar polos seus dereitos e traballar cara á igualdade dentro das súas comunidades e organizacións. As mulleres a miúdo lideran iniciativas cooperativas que benefician ás súas comunidades e familias, proporcionando servizos vitais, creando emprego e fortalecendo os lazos sociais, algo corroborado na Unión: máis dun 20 % das cooperativas socias están integradas en exclusiva por mulleres.

O liderado das mulleres, dedicación e visión son fundamentais para a construción de comunidades máis xustas, equitativas e prósperas en todo o mundo. Ao destacar a súa contribución ao cooperativismo, reafirmamos o noso compromiso coa igualdade de xénero e a xustiza social, e inspirámonos no potencial transformador das mulleres para construír un futuro máis inclusivo e sostible para todos.