Como cada ano, a Secretaría xeral de Emprego organizará os actos para a celebración do «Día do Cooperativismo» o próximo día 1 de xullo.

Co fin de acercar esta celebración a todas as cooperativas, a Subdirección xeral de Economía Social enviou unha invitación a Espazcoop Unión de Cooperativas Galegas para que a difundamos entre as nosas asociadas.

Se estades interesadas en que ese evento teña lugar na sede da vosa cooperativa, podedes facerllo saber e achegarlles unha proposta antes do próximo 11 de abril, no correo economiasocial.emprego@xunta.gal. Os custos da celebración do acto son por conta da Secretaría xeral de Emprego (salvo os gastos correntes da cooperativa colaboradora, como a auga, luz, ou limpeza).

Dende a Unión animamos ás cooperativas socias a candidatarse para a celebración do Día do Cooperativismo 2017, que sen dúbida tamén repercutiría na vosa proxección, dada a relevancia deste acto.

Para máis información, sobre as condicións que se precisarían en canto a instalacións ou sobre o desenvolvemento do acto podedes contactar con Espazocoop no telf. 981 57 55 78 ou no correo mar@espazo.coop (Mar Pernas).

Fai clic : Carta de invitación da Subdirección xeral de Economía Social.