Venres 12 de xullo de 2019


Obxecto:
 Contratación dun servizo consistente na promoción da Economía Social mediante a realización de dous Seminarios no espazo transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal, para a presentación e difusión da Axenda e a súa Guía Resumo de fomento e consolidación de empresas de economía social do sector TIC.

Dentro do Proxecto LACES (0129_Laces_1_E), aprobado no marco do Programa Interreg V-A a España-Portugal (POCTEP), financiado polo Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Entidade contratante: Unión de Cooperativas EspazoCoop.
Prazo de execución: Antes do 22 de decembro de 2019.
Presentación de ofertas: As ofertas presentaranse exclusivamente por vía telématica con aviso de recibo ao correo electrónico: info@espazo.coop.
Prazo de presentación de ofertas: 10 días hábiles. Contarase desde o día seguinte ao da publicación do anuncio na web e/ou redes sociais da Unión de Cooperativas Espazocoop.
Descarga dos pregos de condicións:

Tamén a través da  web de EspazoCoop http://www.espazo.coop
Resumo informativo sobre o Proxecto LACES aquí