| ANUNCIO DE CONTRATACIÓN |

Contratación de:
SERVIZO DE TELEFORMACIÓN COOPERATIVA 2020 DA UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP

Obxecto: Contratación dun servizo de impartición, por lotes, da Teleformación Cooperativa incluída na programación de formación da Unión de Cooperativas Espazocoop no marco da Rede Eusumo.

Entidade contratante : Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Prazo de execución: Antes do 31 de xullo de 2020.

Presentación de ofertas: A través do correo-e patane@espazo.coop

Data límite de presentación de ofertas: 10 días naturais dende a publicación deste anuncio de contratación.

*Anuncio publicado o 20/11/19.

Descarga do prego de condicións : neste enlace

Tamén a través da  web de EspazoCoop – www.espazo.coop